Téma: Energetika

Transformace a dekarbonizace výroby elektřiny a tepla.

50: Q&A na téma Energetika

16. srpen 2023, epizoda 50

V posledním měsíci jsme na sociálních sítích a v newsletteru Fakt o klimatu sbírali vaše dotazy na téma energetiky. Často jste se ptali na materiálovou náročnost a efektivitu obnovitelných zdrojů energie, na liberalizovaný trh s elektřinou a energetickou burzu nebo na připravované změny energetického zákona v České republice.

Podrobnosti a bonusy Transkript

49: Vítr má v Česku potenciál

26. červenec 2023, epizoda 49

Přestože se v mnoha částech světa staví v poslední dekádě větrné elektrárny ve velkém, v ČR jejich rozvoj prozatím stagnuje. Důvodem je jednak odpor různých vrstev české společnosti a jednak legislativa, která umožňuje jejich výstavbu účinně blokovat. Z větru se sice většina potřebné elektřiny nebude v Česku nejspíš vyrábět nikdy, přesto to může být mnohonásobně více než dnes. Na rozdíl od slunce, které nejvíc svítí v létě, má navíc vítr potenciál po celý rok a jeho důležitost stoupá zejména v zimním období, kdy je produkce ze solárních zdrojů omezená.

Podrobnosti a bonusy Transkript

47: ČEPS: Elektrická přenosová soustava ve světě nové energetiky

4. červenec 2023, epizoda 47

ČEPS zajišťuje na území ČR provoz elektrické přenosové soustavy. Znamená to nejen starat se o to, aby byly „všechny dráty v pořádku“, ale hlavně zajistit, aby bylo do sítě v každý okamžik dodáváno právě tolik elektřiny, kolik se spotřebovává. Vyžaduje to pečlivé plánování provozu a zároveň dostatečné rezervy na straně výroby či flexibilitu na straně spotřeby, se kterou ČEPS může podle potřeby pracovat. Na rozdíl od minulosti, kdy v zásadě probíhal přenos elektřiny z několika velkých elektráren směrem ke spotřebitelům, se dnes dostáváme do mnohem složitější reality.

Podrobnosti a bonusy Transkript

46: Akumulace energie a flexibilita sítě

14. červen 2023, epizoda 46

Vzhledem k čím dál většímu zapojení proměnlivých obnovitelných zdrojů energie, jako jsou slunce nebo vítr, roste naše potřeba energii také uchovávat pro pozdější využití. Jan Fousek z asociace AKU-BAT nám představí technologie, pomocí kterých můžeme energii ukládat a podrobně vysvětlí, proč je rozvoj akumulace v současnosti tak důležitý. Dojde i na to, jaké překážky a bariéry mu v rámci Česka stojí v cestě.

Podrobnosti a bonusy Transkript

45: Pod proudem: Jak se vyznat ve změnách energetického zákona?

31. květen 2023, epizoda 45

Jaké změny se aktuálně dějí na poli energetické legislativy? A jak ovlivňují rozvoj obnovitelných zdrojů a další klíčové parametry nové energetiky? Epizodu odpovídající na tyto otázky jsme se chystali natočit v rámci naší „energetické série“, ale zjistili jsme, že stejné téma už dobře zpracoval někdo jiný. Proto vám dnes přinášíme hostující epizodu podcastu Pod proudem.

Podrobnosti a bonusy Transkript

44: Z čeho můžeme v ČR vyrábět bezemisní elektřinu?

16. květen 2023, epizoda 44

Pro dostatečně rychlou dekarbonizaci energetiky v Česku potřebujeme významně posílit bezemisní zdroje elektřiny. V minulé epizodě podcastu jsme se zaměřili na to, jaké scénáře připadají v úvahu a jak jednotlivé zdroje zkombinovat tak, aby byl výsledný energetický mix nejen čistý, ale také spolehlivý a zajistil dostupnost elektřiny pro všechny. V dnešní epizodě se na jednotlivé zdroje elektřiny podíváme podrobněji.

Podrobnosti a bonusy Transkript

43: Elektřina bez emisí – jaké cesty k ní v Česku vedou?

3. květen 2023, epizoda 43

Výroba elektřiny a tepla má dnes na svědomí přibližně 40 % z celkových emisí skleníkových plynů v ČR. Do budoucna počítáme v rámci dekarbonizace odvětví, jako jsou doprava nebo průmysl, s další elektrifikací mnoha procesů, což znamená, že v roce 2050 bude spotřeba elektřiny oproti současnosti 1,5× až 2× větší. Proto je nutné hledat cesty k její bezemisní výrobě.

Podrobnosti a bonusy Transkript

21: Proč roste cena elektřiny? Souvislosti a možné scénáře do budoucna.

2. březen 2022, epizoda 21

Na konci roku 2021 upoutal značnou mediální pozornost prudký nárůst cen elektřiny. Stojí za ním hned několik faktorů – rychlé oživení světové ekonomiky po covidové krizi, závady na infrastruktuře a zdražení cen zemního plynu. Jak spolu tyto faktory souvisejí a jak vůbec celý systém výroby, obchodování a dodávek elektřiny funguje? To vše se dozvíte v této epizodě.

Podrobnosti a bonusy Transkript

2: Transformace energetiky: přechod na obnovitelné zdroje

28. červenec 2021, epizoda 2

Když se bavíme o energetice v České republice, myslíme tím výrobu elektřiny a tepla. Ta je u nás zodpovědná za 40 % emisí skleníkových plynů, a je tak největším znečišťovatelem. Díky tomu se zde však také můžeme emisí zbavit poměrně jednoduše.

Podrobnosti a bonusy Transkript