Zásady zpracování osobních údajů

Vytvořené v souladu s platnou legislativou a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Platné od 6. října 2020.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je organizace Otevřená data o klimatu, z. ú., se sídlem Cyrilská 7, 602 00 Brno, IČ: 095 55 587, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka U 300.

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů: Anna Macková. V případě dotazů pište prosím na gdpr@20050podcast.cz

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy, za účelem plnění právní povinnosti, za účelem oprávněného zájmu správce nebo za účelem uvedeným při udělení osobního souhlasu. Osobní údaje správce získává přímo od subjektů údajů, případně od zprostředkovatele darovacího procesu.

Zpracování osobních údajů při poskytnutí nebo přislíbení daru

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy a oprávněného zájmu správce. Při poskytnutí nebo přislíbení daru budete zařazeni do databáze dárců. V této databázi archivujeme informace o výši a četnosti poskytnutého daru a dále osobní údaje dárce (jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa). Darování probíhá přes darovací portál Darujme.cz, který je provozován naším smluvním partnerem. Ten se zavazuje využívat vámi vyplněné informace pouze v rozsahu nutném pro zpracování daru a uzavření darovací smlouvy. Tyto údaje pak poskytuje naší organizaci Otevřená data o klimatu. Bankovní údaje o platbě, číslo účtu nebo údaje z platební karty předáváte pouze bance, která transakci zprostředkovává.

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právní povinnosti (vedení účetnictví, vydávání potvrzení o darech, zveřejnění celkové výše přijatých darů ve výroční zprávě a dalších materiálech) a za účelem oprávněného zájmu správce (poděkování spolu s informací pro vás o využití vašeho daru, informace o dění v organizaci, zasílání žádostí o podporu).

Zpracování osobních údajů při přihlášení na seminář či k odběru newsletteru

Osobní údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu. Při registraci na semináře či k odběru newsletteru budete zařazeni do příslušné databáze. V této databázi zpracováváme vaše osobní údaje, které jste uvedli (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa).

Osobní údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu, a to za účelem uvedeným při udělení souhlasu (informování o dění v organizaci, o termínech seminářů apod.) a za účelem oprávněného zájmu správce (zasílání žádostí o podporu).

Analytika na webových stránkách

K analýze návštěvnosti na našich webových stránkách a k jejich vylepšování používáme Google Analytics. Služba ukládá v prohlížeči návštěvníka tzv. soubory cookie, které se používají k identifikaci opakovaných návštěv. Ukládané cookies jsou anonymní a jejich prostřednictvím nezískáváme žádné osobní údaje. Cookies si můžete sami zablokovat ve svém webovém prohlížeči.

Doba zpracování

Osobní údaje subjektů zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů pro plnění zákonných povinností se řídí příslušnými právními předpisy (zákon o účetnictví). V případě údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu správce zpracováváme tyto údaje po dobu trvání oprávněného zájmu. Jestliže si již nepřejete být v databázích zpracovávaných údajů na základě uděleného souhlasu nebo oprávněného zájmu správce, máte právo na výmaz osobních údajů. Kontaktujte prosím příslušnou osobu (viz sekce Správce osobních údajů) nebo se odhlaste z odběru newsletterů (odkaz v patičce) apod.

Způsob zpracování

Osobní údaje subjektů zpracováváme v rámci ústavu, případně pomocí třetích stran, jejichž seznam naleznete níže. Typicky se jedná o službu pro zasílání newsletterů či o externí účetní firmu. Tyto subjekty jsou obchodními partnery správce a fungují buď jako samostatní správci (mají stanoveny vlastní účely a prostředky zpracování osobních údajů), nebo jako zpracovatelé (zpracovávají osobní údaje pro správce na základě jeho pokynů). Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rámci EU.

Zpracovatelé a obchodní partneři