47: ČEPS: Elektrická přenosová soustava ve světě nové energetiky

4. červenec 2023, epizoda 47

ČEPS zajišťuje na území ČR provoz elektrické přenosové soustavy. Znamená to nejen starat se o to, aby byly „všechny dráty v pořádku“, ale hlavně zajistit, aby bylo do sítě v každý okamžik dodáváno právě tolik elektřiny, kolik se spotřebovává. Vyžaduje to pečlivé plánování provozu a zároveň dostatečné rezervy na straně výroby či flexibilitu na straně spotřeby, se kterou ČEPS může podle potřeby pracovat. Na rozdíl od minulosti, kdy v zásadě probíhal přenos elektřiny z několika velkých elektráren směrem ke spotřebitelům, se dnes dostáváme do mnohem složitější reality.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

Vzniká totiž velké množství malých, nezávislých zdrojů, jako jsou např. fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných domů nebo v areálech průmyslových provozů, a elektřina tak proudí všemi směry. Jak z velkých zdrojů do domácností, tak i z domácností do sítě apod. S Pavlem Šolcem jsme si povídali o tom, jak se vyvíjí role ČEPSu v kontextu nové energetiky a jaké nároky to má na rozvoj samotné elektrické soustavy. Dozvíte se také, jak funguje propojení české soustavy se zahraničím a na co se musí ČEPS připravit v souvislosti s různými scénáři budoucího vývoje.

Hosté

 • Pavel Šolc (ČEPS)

Bonusové materiály

 • Nesestříhaný rozhovor: Pavel Šolc (ČEPS): Elektrická přenosová soustava ve světě nové energetiky (2050 podcast)
  Nesestříhaný rozhovor jako bonus ke 47. epizodě podcastu 2050. V bonusu si můžete poslechnout ještě víc o historii české přenosové soustavy, víc o podobě budoucí energetiky z pohledu ČEPSu a taky podrobnější technické detaily ohledně mezinárodní spolupráce a propojení evropské elektrické soustavy.
 • Publikace Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 – MAF CZ 2022 (ČEPS)
  Společnost ČEPS každoročně vypracovává národní hodnocení zdrojové přiměřenosti (MAF CZ), které v několika scénářích zobrazuje možné trajektorie vývoje českého elektroenergetického sektoru.

 • Explainer Jaké cesty mohou dovést Česko k bezemisní elektřině? (Fakta o klimatu)
  Jedním z klíčových kroků k dosažení uhlíkové neutrality je dekarbonizace výroby elektřiny. Nebude snadná ani rychlá – i pro bohaté evropské státy představuje významnou technologickou a ekonomickou výzvu na dalších 20 až 30 let. Proto potřebujeme porozumět nástrahám, které nás na této cestě čekají, a mít jasnější představu, kam vlastně chceme dojít. Jak se má česká a evropská elektroenergetika změnit.

 • Explainer Z čeho můžeme v Česku vyrábět bezemisní elektřinu? (Fakta o klimatu)
  Abychom mohli energetiku dekarbonizovat dostatečně rychle, potřebujeme významně posílit bezemisní zdroje elektřiny. Tento text se zaměřuje na možnosti výroby, které jsou dnes technologicky dostupné a dají se v ČR využít.


Transkript epizody