Téma: Průmysl

Transformace a dekarbonizace průmyslových odvětví jako např. výroby oceli a cementu.

42: Cement – speciální epizoda přímo z místa výroby

19. duben 2023, epizoda 42

Navštívili jsme společnost Lafarge Cement, a.s., ve které jsme diskutovali nejen o výrobě a dekarbonizaci cementu, ale měli jsme také možnost nahlédnout do samotného výrobního areálu. Výroba cementu představuje cca 8 % světových emisí oxidu uhličitého. Jedná se tedy o odvětví, jehož dekarbonizace je pro dosažení klimatických cílů velmi důležitá. Podobně jako v případě oceli ani zde není dekarbonizace snadná: dvě třetiny emisí oxidu uhličitého vznikají během chemické reakce při výrobě, a tu v současnosti nedokážeme nijak nahradit.

Podrobnosti a bonusy Transkript

39: Vodík v souvislostech

17. únor 2023, epizoda 39

Přestože se o využití vodíku mluví v mnoha odvětvích, ne vždy se musí jednat o ten nejlevnější způsob dekarbonizace. V této epizodě proto s Martinem Tenglerem (BloombergNEF) diskutujeme nejen technologický potenciál vodíku a jeho využití v průmyslu, ale hlavně ekonomické souvislosti výroby a přepravy. Ty totiž do značné míry ovlivní jeho možnou budoucnost ve světové ekonomice.

Podrobnosti a bonusy Transkript

38: CCS – budeme zachytávat CO2 přímo z komínů?

1. únor 2023, epizoda 38

Zachytávání a ukládání uhlíku (CCS – Carbon Capture and Storage) je proces, při kterém je zachytáván oxid uhličitý, jenž je následně uložen, aby neunikl zpět do atmosféry. Jedná se o důležitý nástroj pro snižování emisí z průmyslu a je součástí většiny scénářů k dosažení klimatické neutrality. Budeme tedy v budoucnu mít „filtr v komíně“ a oxid uhličitý pumpovat zpátky pod zem? To diskutujeme v dnešní epizodě.

Podrobnosti a bonusy Transkript

37: Jak cirkulární ekonomika pomůže dekarbonizovat průmysl?

18. leden 2023, epizoda 37

V Evropské unii můžeme ušetřit 40 % emisí z průmyslu, pokud zavedeme principy cirkulární ekonomiky. S Pavlem Zedníčkem z INCIEN (Institut cirkulární ekonomiky) v této epizodě vysvětlujeme, co to je, v jakých odvětvích a jak konkrétně ji můžeme využít a jak si v této oblasti aktuálně vedeme.

Podrobnosti a bonusy Transkript

36: Cement a ocel: Hlubší vhled do dekarbonizace a jejího financování

4. leden 2023, epizoda 36

Pokud chcete pochopit téma dekarbonizace českého průmyslu skutečně do hloubky, pusťte si tuto epizodu. Dozvíte se, co je potřeba k tomu, abychom se zbavili emisí skleníkových plynů v odvětvích, která jsou na dekarbonizaci nejnáročnější – tedy v ocelářství a cementárenství.

Podrobnosti a bonusy Transkript

35: Transformace průmyslu. Proč ji potřebujeme řešit?

14. prosinec 2022, epizoda 35

Z 12 tun emisí skleníkových plynů, které v Česku průměrně připadají na jednoho obyvatele, souvisí s osobní spotřebou jen menší část. Většinu emisí svou spotřebou přímo ovlivnit nemůžeme, je totiž spojena s poskytováním služeb a chodem celé společnosti. To se týká i průmyslu: zde vzniká přibližně třetina emisí ČR. Pokud tedy chceme Českou republiku dekarbonizovat, bude nutné se zaměřit i na průmyslové procesy, které jsou výrazným zdrojem emisí, například v cementárnách či ocelárnách.

Podrobnosti a bonusy Transkript

28: Třinecké železárny – Jak dekarbonizovat výrobu oceli

6. červenec 2022, epizoda 28

Při běžné výrobě jedné tuny oceli vzniknou dvě tuny CO2. Přes vysokou emisní náročnost je však ocel materiálem, bez kterého se neobejdeme a který potřebujeme i pro samotnou dekarbonizaci (například větrná elektrárna obsahuje desítky tun ocelových součástí). Navštívili jsme proto jeden z největších hutních podniků v Česku, abychom se o výrobě oceli dozvěděli více a zjistili, zda a jak se dá ocel do budoucna vyrábět bez emisí.

Podrobnosti a bonusy Transkript

27: Rethink Architecture – Jak vypadá udržitelné bydlení budoucnosti?

21. červen 2022, epizoda 27

Co kdyby naše budovy byly jako lego? Až poslouží svému účelu, zase bychom je rozebrali a jednotlivé části použili znovu. A jaké by to bylo, kdybychom si před moderní kancelářskou budovou postavenou ze dřeva mohli třeba natrhat rybíz? Kateřina Eklová a Karolína Barič pomáhají šířit povědomí o tom, jak vypadá udržitelná architektura a co konkrétně dělat, pokud chceme udržitelně stavět.

Podrobnosti a bonusy Transkript

24: Může být móda udržitelná? A jak přispívá módní průmysl ke změně klimatu?

27. duben 2022, epizoda 24

Až 73 % veškerého vyrobeného oblečení končí na skládkách. Cesta jednoho bavlněného trička do našich šatníků je dlážděna tunami emisí, mnoha litry vody a hromadou chemie, a právě proto bude muset módní průmysl v následujících dekádách projít velkou transformací.

Podrobnosti a bonusy Transkript

6: Krátká exkurze do transformace průmyslu

28. červenec 2021, epizoda 6

V šesté epizodě se nyní podíváme také na to, jaké emise vznikají v průmyslu přímo, a to samotnou výrobou či chemickými reakcemi využívanými v konkrétních odvětvích. Jako příklad můžeme uvést výrobu cementu, kde oxid uhličitý vzniká přímo během chemické reakce.

Podrobnosti a bonusy Transkript

3: Jak stavíme a bydlíme dnes a jaké to bude v roce 2050?

28. červenec 2021, epizoda 3

Kromě toho, že se elektřina a teplo nějak vyrábí, také se někde spotřebovávají. Mimo průmysl je to převážně sektor budov a stavebnictví. Hodně energie můžeme ušetřit prostě tím, že starší budovy efektivně renovujeme a jejich spotřeba díky tomu výrazně poklesne.

Podrobnosti a bonusy Transkript