6: Krátká exkurze do transformace průmyslu

28. červenec 2021, epizoda 6

V šesté epizodě se nyní podíváme také na to, jaké emise vznikají v průmyslu přímo, a to samotnou výrobou či chemickými reakcemi využívanými v konkrétních odvětvích. Jako příklad můžeme uvést výrobu cementu, kde oxid uhličitý vzniká přímo během chemické reakce.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

Průmysl produkuje emise skleníkových plynů tím, že spotřebovává velké množství energie při všech procesech spalování, zahřívání, sušení nebo destilace. Tato část úzce souvisí s nutností dekarbonizace sektoru energetiky, o které jsme mluvili ve druhé epizodě.

V šesté epizodě se nyní podíváme také na to, jaké emise vznikají v průmyslu přímo, a to samotnou výrobou či chemickými reakcemi využívanými v konkrétních odvětvích. Jako příklad můžeme uvést výrobu cementu, kde oxid uhličitý vzniká přímo během chemické reakce.

V této epizodě se tedy dozvíte nejen to, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout uhlíkové neutrality, ale i ve kterých oblastech prozatím narážíme na technologické limity.

Hosté

 • Martin Madej (Asociace pro mezinárodní otázky)
 • Oldřich Sklenář (Asociace pro mezinárodní otázky)
 • Jan Rovenský (Greenpeace)

Bonusové materiály

 • Infografika Emise skleníkových plynů podle sektorů lidské činnosti (Fakta o klimatu)
  Tato série postupně rozebírá jednotlivé sektory lidské činnosti a věnuje se řešením, která mohou pomoci eliminovat množství skleníkových plynů produkovaných v těchto sektorech.

 • CO2 SPICER (Geology.cz)
  Přečtěte si více o projektu České geologické služby CO2 SPICER, o kterém mluvil v této epizodě Oldřich Sklenář.

 • Infogafika Uhlíkový rozpočet (Fakta o klimatu)
  Jak by měl vypadat náš uhlíkový rozpočet, aby bylo dosaženo cílů Pařížské dohody?


Transkript epizody