28: Třinecké železárny – Jak dekarbonizovat výrobu oceli

6. červenec 2022, epizoda 28

Při běžné výrobě jedné tuny oceli vzniknou dvě tuny CO2. Přes vysokou emisní náročnost je však ocel materiálem, bez kterého se neobejdeme a který potřebujeme i pro samotnou dekarbonizaci (například větrná elektrárna obsahuje desítky tun ocelových součástí). Navštívili jsme proto jeden z největších hutních podniků v Česku, abychom se o výrobě oceli dozvěděli více a zjistili, zda a jak se dá ocel do budoucna vyrábět bez emisí.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

V přepočtu na osobu je v množství zpracované oceli Česká republika světovou velmocí. Je to dáno hlavně tím, že u nás máme rozsáhlou průmyslovou výrobu, která ocel hojně využívá. Zároveň to ale také pro ČR znamená velké množství emisí skleníkových plynů ze sektoru ocelářství. Dnes už sice existují technologie, s jejichž pomocí dokážeme vyrábět tzv. zelenou ocel, aby se však české ocelárny mohly touto cestou vydat, jsou zapotřebí rozsáhlé investice do tohoto odvětví a také zajištění konkurenceschopnosti ze strany EU – nákup nových zařízení i výroba zelené oceli jsou totiž velmi nákladné.

Hosté

 • Jiří Kalinec (Třinecké železárny)

Bonusové materiály

 • Infografika Zpoplatnění emisí: rozšíření ve světě (Fakta o klimatu)
  Zpoplatnění emisí skleníkových plynů není jen doménou Evropské unie – mnoho zemí světa má zavedenu uhlíkovou daň nebo systém emisních povolenek.

 • Interaktivní mapa Carbon Pricing Dashboard (The World bank)
  Průběžně aktualizovaná interaktivní mapa Světové banky (The World Bank) monitorující zavádění povolenkových systémů a uhlíkových daní ve světě.

 • Infografika Největší emitenti ČR (Fakta o klimatu)
  Téměř polovinu veškerých skleníkových plynů v ČR vypustí každoročně jen několik desítek producentů – elektráren, železáren, cementáren a rafinerií. Většina z nich se nachází v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Data jsou k roku 2018.

 • Web Třinecké železárny: Cesta k uhlíkové neutralitě (Třinecké železárny)
  Takto svůj přístup k uhlíkové neutralitě prezentují Třinecké železárny na svém webu.


Transkript epizody