36: Cement a ocel: Hlubší vhled do dekarbonizace a jejího financování

4. leden 2023, epizoda 36

Pokud chcete pochopit téma dekarbonizace českého průmyslu skutečně do hloubky, pusťte si tuto epizodu. Dozvíte se, co je potřeba k tomu, abychom se zbavili emisí skleníkových plynů v odvětvích, která jsou na dekarbonizaci nejnáročnější – tedy v ocelářství a cementárenství.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

Naši hosté podrobně rozebírají, jak funguje trh s cementem a ocelí a jaký vliv na dekarbonizaci to má. Proč se ocel do EU dováží, zatímco cement prakticky vůbec? Jak ceny těchto komodit ovlivňuje výroba v jiných regionech světa? A jak se do těchto cen promítají aktuální vysoké ceny energií?

V epizodě se také věnujeme tomu, jak transformaci těchto odvětví financovat (v ČR půjde řádově o nižší stovky miliard korun). A možná vás překvapí, že existují i ekologické důvody pro to, abychom se u nás ze všech sil snažili těžký průmysl udržet a nenechali výrobu přesunout do jiné části světa.

Epizoda vznikla za podpory Britského velvyslanectví v Praze.

Hosté

 • Karel Voldřich (International Sustainable Finance Centre)
 • Ondráš Přibyla (Fakta o klimatu)

Bonusové materiály

 • Infografika Největší emitenti ČR (Fakta o klimatu)
  Téměř polovinu roční produkce skleníkových plynů v ČR vypustí jen několik desítek producentů – elektráren, železáren, cementáren a rafinerií. Většina z nich se nachází v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Data jsou k roku 2020.

 • Explainer Jakou roli hrají emise CO₂ z výroby cementu v klimatické změně? (Fakta o klimatu)
  Kdyby byl cementárenský průmysl státem, byly by jeho emise třetí největší na světě, hned po Číně a USA. V roce 2015 stála výroba cementu přibližně za 2,8 miliardami tun CO₂, tedy asi 8 % světových emisí. To je zhruba čtyřikrát více než letecká doprava. Do budoucna přitom můžeme očekávat, že kvůli rozvoji měst bude poptávka po cementu a betonu ve světovém měřítku dále narůstat. Zároveň bude k naplnění cílů Pařížské dohody nutné dramaticky snížit emise z výroby cementu, což se zatím příliš nedaří.

 • Související epizoda Třinecké železárny – Jak dekarbonizovat výrobu oceli (Podcast 2050)
  Navštívili jsme jeden z největších hutních podniků v Česku, abychom se o výrobě oceli dozvěděli více a zjistili, zda a jak se dá ocel do budoucna vyrábět bez emisí.


Transkript epizody