35: Transformace průmyslu. Proč ji potřebujeme řešit?

14. prosinec 2022, epizoda 35

Z 12 tun emisí skleníkových plynů, které v Česku průměrně připadají na jednoho obyvatele, souvisí s osobní spotřebou jen menší část. Většinu emisí svou spotřebou přímo ovlivnit nemůžeme, je totiž spojena s poskytováním služeb a chodem celé společnosti. To se týká i průmyslu: zde vzniká přibližně třetina emisí ČR. Pokud tedy chceme Českou republiku dekarbonizovat, bude nutné se zaměřit i na průmyslové procesy, které jsou výrazným zdrojem emisí, například v cementárnách či ocelárnách.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

Touto epizodou startujeme podcatovou sérii, ve které se v příštích měsících na téma dekarbonizace průmyslu zaměříme do hloubky. Dozvíte se, kde v průmyslu emise vznikají, která odvětví bude obzvláště těžké emisí zbavit a jaké technologie máme k dispozici, aby se nám to povedlo. Diskutovat budeme i o financování transformace průmyslu nebo například o principech cirkulární ekonomiky, které také mohou se snižováním emisí výrazně pomoci.

Epizoda vznikla za podpory Britského velvyslanectví v Praze.

Hosté

 • Ondráš Přibyla (Fakta o klimatu)
 • Pavel Zedníček (Institut cirkulární ekonomiky)
 • Jakub Skavroň (Climate & Sustainable Leaders)

Bonusové materiály

 • Nesestříhaný rozhovor: Jakub Skavroň: Climate & Sustainable Leaders (2050 podcast)
  Ve sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z. s., spojily své síly společnosti z oblasti financí, telekomunikací, poradenské a právnické firmy i specialisté na redukci emisí CO2. Posláním platformy je zejména sledovat ambice omezovat produkci CO2 u největších firem v ČR, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomoci s jejich realizací.
 • Infografika Největší emitenti ČR (Fakta o klimatu)
  Téměř polovinu roční produkce skleníkových plynů v ČR vypustí jen několik desítek producentů – elektráren, železáren, cementáren a rafinerií. Většina z nich se nachází v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Data jsou k roku 2020.

 • Infografika Emise skleníkových plynů podle sektorů detailně (Fakta o klimatu)
  Rozložení celkových emisí skleníkových plynů (v tunách ekvivalentu CO₂) v ČR za rok 2018 v jednotlivých sektorech lidské činnosti. Roční objem emisí České republiky je 129,39 mil. tun (údaj z roku 2018). To je v přepočtu 12,19 t CO₂eq na jednoho obyvatele.

 • Explainer Jakou roli hrají emise CO₂ z výroby cementu v klimatické změně? (Fakta o klimatu)
  Kdyby byl cementárenský průmysl státem, byly by jeho emise třetí největší na světě, hned po Číně a USA. V roce 2015 stála výroba cementu přibližně za 2,8 miliardami tun CO₂, tedy asi 8 % světových emisí. To je zhruba čtyřikrát více než letecká doprava. Do budoucna přitom můžeme očekávat, že kvůli rozvoji měst bude poptávka po cementu a betonu ve světovém měřítku dále narůstat. Zároveň bude k naplnění cílů Pařížské dohody nutné dramaticky snížit emise z výroby cementu, což se zatím příliš nedaří.

 • Studie Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu (INCIEN)
  Iniciování debaty se zástupci českého průmyslu o dodatečných cestách k dosažení uhlíkové neutrality.


Transkript epizody