Téma: Krajina a zemědělství

Péče o krajinu, transformace zemědělství, lesnictví a hospodaření s vodou, ochrana přirody a biodiverzity.

59: Ladislav Miko: Půda je živý organismus

10. leden 2024, epizoda 59

Půda je naprosto zásadní „orgán“ planety jak pro fungování života, tak pro zachytávání a ukládání uhlíku. Když se řekne „půda“, mnozí si možná představí neživou hmotu, ale půda je ve skutečnosti bohatý ekosystém a sama o sobě živý organismus, díky kterému může existovat vše, co v ní žije a roste. Můžeme na ni nahlížet také jako na důležitý přírodní cyklus, který propojuje organismy s živinami a energií.

Podrobnosti a bonusy Transkript

22: Jak bojovat se suchem a vracet život do české krajiny – příklady dobré praxe

30. březen 2022, epizoda 22

Podmáčená louka je pro zadržování vody v krajině mnohem lepší než nově vybudovaná vodní nádrž. Při tvorbě adaptačních opatření na změny klimatu, a zejména na stále častější sucho, se toho dá i hodně pokazit. A to i přes nadšení nebo upřímnou snahu obcí či jednotlivců. Jak tedy na to?

Podrobnosti a bonusy Transkript

16: O lesích a jejich obnově po kůrovcové kalamitě s Matějem Šaškem

22. prosinec 2021, epizoda 16

Epizoda o lesích s Matějem Šaškem by se dala považovat za takovou malou případovou studii, jak na konkrétního vlastníka lesa dnes dopadá kůrovcová kalamita. Matěj přišel v posledních letech o 80 ha lesa a v současnosti plánuje a postupně realizuje jeho obnovu.

Podrobnosti a bonusy Transkript

4: Klimatická neutralita v krajině: zemědělství a lesnictví

28. červenec 2021, epizoda 4

Na krajinu máme poměrně velké nároky. Kromě toho, že využíváme její produkční funkci, tedy například v ní pěstujeme obilí či využíváme dřevo z lesů, byli bychom rádi, kdyby krajina byla také zdravá a pomáhala nám pohlcovat skleníkové plyny.

Podrobnosti a bonusy Transkript