16: O lesích a jejich obnově po kůrovcové kalamitě s Matějem Šaškem

22. prosinec 2021, epizoda 16

Epizoda o lesích s Matějem Šaškem by se dala považovat za takovou malou případovou studii, jak na konkrétního vlastníka lesa dnes dopadá kůrovcová kalamita. Matěj přišel v posledních letech o 80 ha lesa a v současnosti plánuje a postupně realizuje jeho obnovu.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

Povídali jsme si s ním o tom, co vlastně v tomto kontextu práce v lese obnáší a na jaké překážky přitom lesník naráží. Dostali jsme se také k tématu financí a počítali, na kolik taková obnova lesa vyjde, kolik peněz les svému majiteli přinese, jak je to s dotacemi a další otázky. Můžete se těšit na rozhovor „od stolu“ i na živé nahrávky přímo z terénu.

Lesní porosty pokrývají v České republice 36,8 % území. Lesy hrají z hlediska změn klimatu významnou roli, v Česku navíc patří také k nejviditelnějším příkladům dopadů těchto změn. Pokud jsou lesy zdravé, pohlcují stromy díky svému růstu oxid uhličitý z atmosféry a vážou jej ve dřevě, nemalé množství CO2 je pak vázáno iv lesní půdě. Takto ještě donedávna české lesy pohlcovaly množství CO2, které odpovídalo zhruba 5 % celkových českých emisí skleníkových plynů. Vlivem kůrovcové kalamity a s ní spojené těžby se však lesy v posledních letech naopak staly nemalým zdrojem emisí, protože z mrtvého dřeva se CO2 uvolňuje a ani půda na pasekách jej už nedokáže mnoho zadržet (nemluvě o množství kůrovcového dříví, které je spáleno, protože jej už nelze využít jinak).

Hosté

  • Matěj Šašek (soukromý zemědělec a lesník)

Bonusové materiály

  • Nesestříhaný rozhovor: Matěj Šašek o lesním hospodaření, kůrovcové kalamitě a obnově lesa (2050 podcast)
    Rozhovor s Matějem Šaškem můžete považovat za malu případovou studii, jak na konkrétního majitele lesa dopadá kůrovcová kalamita posledních let. Matěj přišel o 80 ha lesa a v současnosti plánuje a realizuje jeho obnovu. V první části bonusu uslyšíte celý rozhovor "uvnitř" a ve druhé části uslyšíte jednu za druhou krátké nahrávky "z terénu", které nebyly publikovány v hlavní epizodě.
  • Explainer Proč umírají české jehličnaté lesy? (Fakta o klimatu) Na mnoha místech v Česku umírají jehličnaté lesy. Někde najdeme místo vzrostlého lesa jen rozlehlé holiny, jinde dosud kmeny mrtvých smrků či borovic trčí smutně k nebi. Co se to s našimi lesy děje? Jakou roli v tom hraje kůrovec a jakou klimatická změna a další faktory? A co je potřeba dělat, pokud chceme tento neblahý trend zastavit?

  • Explainer Jak v následujícím století hospodařit v českých lesích? (Fakta o klimatu) Klimatické podmínky se v Česku mění a dopady jsou zřetelně vidět. Chceme-li tu mít zdravé lesy, musíme v nich začít hospodařit jinak, než bylo v posledních dvou stoletích běžné: potřebujeme lesy, které se dokáží měnícím se klimatickým podmínkám přizpůsobit. Co všechno je nutné změnit? Jak zajistit, aby byl les zdravý, odolný a plný života – a zároveň jsme měli možnost jej dál využívat, ať už k produkci dřeva nebo třeba trávení volného času? Funkce lesa a hlavní výzvy, před nimiž stojí lesníci v 21. století, v základních obrysech přibližuje následující explainer.

  • Explainer Co přináší nová Lesnická strategie EU do roku 2030? (Fakta o klimatu) Společná vize pro evropské lesnictví je v čase klimatických změn velmi důležitá: máme-li mít v budoucnu v Evropě lesy zdravé a odolné, je potřeba, aby státy co nejvíc spojily své síly – kůrovec ani sucho geopolitické hranice určitě respektovat nebudou. A i když lze samozřejmě diskutovat o tom, nakolik takovouto společnou vizi přináší nová Lesnická strategie EU do roku 2030, jisté je, že někde musíme začít a že čím dříve se do toho pustíme, tím lépe pro naše lesy i pro všechny, kdo jsou na jejich existenci závislí.

  • Infografika Kde jsou v Česku lesy? (Fakta o klimatu) Na našem území se nachází přibližně 2,9 milionů hektarů lesů. Kdybychom je všechny umístili na jednu plochu, pokrývaly by čtverec o hraně 170 km. Většina lesů je ale rozdrobena do mnohem menších celků, jak je vidět v této mapě.

  • Infografika Plocha jehličnanů vytěžená v letech 2016–2020 (Fakta o klimatu) Naprostou většinu těžby v letech 2016–2020 tvořila nahodilá těžba, která je převážně spojena s kůrovcovou kalamitou. Těžil se hlavně smrk a nejvíce postižen byl Olomoucký kraj a kraj Vysočina.


Transkript epizody