59: Ladislav Miko: Půda je živý organismus

10. leden 2024, epizoda 59

Půda je naprosto zásadní „orgán“ planety jak pro fungování života, tak pro zachytávání a ukládání uhlíku. Když se řekne „půda“, mnozí si možná představí neživou hmotu, ale půda je ve skutečnosti bohatý ekosystém a sama o sobě živý organismus, díky kterému může existovat vše, co v ní žije a roste. Můžeme na ni nahlížet také jako na důležitý přírodní cyklus, který propojuje organismy s živinami a energií.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

Náš host, Ladislav Miko, o sobě říká, že je srdcem především půdním biologem a vysokoškolským pedagogem, ale působil také jako ministr životního prostředí, ředitel Evropské komise pro biodiverzitu nebo poradce prezidenta.

Podle něj jsou jedním z problémů intenzivního zemědělství v posledních 70 letech anorganická hnojiva, která vyživují pěstované plodiny, ale už nedodávají nic dalšího, z čeho by mohly žít půdní mikroorganismy. Ty proto musí složitě rozkládat zásoby uložené v půdě, což jednak vede k chudšímu půdnímu prostředí kvůli nedostatku živin a jednak tento proces uvolňuje dlouhodobě uskladněný CO2.

Jedním z řešení tohoto problému je využití principů regenerativního zemědělství. Důležité je zejména zabezpečit na poli dostatek organické hmoty (hnůj, meziplodiny, atd.) a také, aby na něm nebyla místa vzdálená více než 30 m od okraje nebo remízku, což prospívá znovuoživení půdy. V epizodě se dozvíte také o zkušenostech zemědělců s tímto typem hospodaření.

Hosté

  • Ladislav Miko (Půdní biolog)

Bonusové materiály

  • Kniha Život v půdě (Ladislav Miko)
    Málokdo si umí představit, jak bohatý život se skrývá pod povrchem půdy. Knížka vysvětluje fungování základních procesů v půdě a systematicky popisuje půdní faunu.

  • Explainer Proč dnes příroda tak rychle přichází o svou rozmanitost? (Fakta o klimatu)
    Jsme přímými svědky procesu, kdy život na Zemi s nebývalou rychlostí ztrácí svoji pestrost – navždy mizí různé druhy rostlin, živočichů i hub a kvapem ubývá mnoha dalších. Tempo tohoto vymírání je přitom o jeden až dva řády rychlejší než v posledních deseti milionech let. Co přesně se děje a jaké jsou hlavní příčiny tohoto procesu ve světě i v Česku?

  • Explainer Jak v následujícím století hospodařit v českých lesích? (Fakta o klimatu)
    Jak zajistit, aby byl les zdravý, odolný a plný života – a zároveň jsme měli možnost jej dál využívat, ať už k produkci dřeva nebo třeba trávení volného času? Text přibližuje funkce lesa a hlavní výzvy před nimiž stojí lesníci v 21. století.


Transkript epizody