66: Jak se cítíš, když se řekne ‚klima’? Environmentální distres jako fenomén nejen mezi mladými.

15. květen 2024, epizoda 66

Zdenka Voštová se dlouhodobě zabývá lidským prožíváním environmentálních témat jako psychoterapeutka a lektorka. V rozhovoru představuje data a trendy toho, jak lidé po celém světě i v Česku tato témata prožívají. Ve vlastní terapeutické praxi se setkává se skupinami i jednotlivci, na které doléhají témata spojená se změnou klimatu, a emocionálně je tímto procesem doprovází.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

Téměř třetina Čechů prožívá ve spojitosti s klimatickou změnou bezmoc. Jedná se v tomto ohledu o nejčastější pocit. Prožívat nepříjemné emoce ovšem není jakási nemoc, ze které je potřeba lidi léčit. Podle současné psychologické vědy se často jedná o smysluplnou, adaptivní reakci na bezprecedentní situaci. Proč je zrovna změna klimatu pro mnohé tak tíživým tématem a jakým způsobem s prožíváním pracovat na úrovni jednotlivce i celé společnosti probíráme v dnešní epizodě.

Hosté

 • Zdenka Voštová (Psychoterapeutka a lektorka)

Bonusové materiály

 • Výzkum České klima 2021 – Mapa českého veřejného mínění v oblasti změny klimatu (Katedra environmentálních studií FSS MU, Green Dock, z.s)
  Na datových analýzách založená typologie pěti cílových skupin české veřejnosti ve vztahu ke klimatu. Jaké narativy ochrany klimatu v nich vyvolávají největší důvěru a sympatie, nebo co nejvíce ovlivňuje české veřejné mínění v oblasti klimatických politik.

 • Kniha Aktivní naděje (Joanna Macy)
  Jak se vyrovnávat se změnou klimatu, mizejícími přírodními zdroji, ekonomickými kolapsy a environmentálním žalem.

 • Kniha Návrat do života (Joanna Macy , Molly Young Brown)
  Kniha ukazuje, že žal, hněv a strach jsou zdravou odpovědí na současnou nepříjemnou realitu a že pokud je budeme respektovat, mohou nás posunout k tvořivému jednání.

 • Kniha Svět nenásilí (Miki Kashtan)
  Seznámení s nenásilnou komunikací.

 • Kniha Generation Dread: Finding Purpose in an Age of Climate Crisis (Britt Wray)
  Autorka spojuje vědecké poznatky s emocionálním vhledem a ukazuje, jak jsou tyto intenzivní pocity zdravou reakcí na znepokojivý stav světa.

 • Kniha Emotional Resiliency in the Era of Climate Change: A Clinician‘s Guide (Leslie Davenport, Lise Van Susteren)
  Kniha představuje komplexní teorii, strategie a zdroje pro řešení klíčových klinických témat souvisejících s psychologickým dopadem klimatických změn.


Transkript epizody