64: Klima. Tvorba. Umění.

17. duben 2024, epizoda 64

Jakou roli hraje umění v řešení klimatické změny a jak je klimatická změna v uměleckých dílech zobrazována?

Hosty této epizody jsou sound designér a muzikant Jan Růžička a ilustrátorka a grafička Alex Zamouřilová. Přemýšlení nad svojí tvorbou sdílí také moderátoři Petr Holík a Hana Tesák Vrtala. Společně diskutují o roli, kterou umělecká tvorba sehrává ve vnímání klimatické krize a jejím přiblížení lidem.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

Umění totiž může být nástrojem pro zvýšení povědomí o klimatických změnách a případnou motivací ke změně chování. Tvůrce například skrze své dílo probouzí emoce a poutá pozornost k věcem, o nichž si následně lze dohledat podrobnější informace. Umělecké dílo také může působit jako prostředník mezi odborníky či aktivisty a širší veřejností.

Jaká umělecká díla (výtvarná, divadelní, hudební) dotýkající se tématu klimatu vás zaujala? Podělte se s námi ve Facebookové skupině „Komunita 2050“.

Hosté

  • Alex Zamouřilová (Ilustrátorka a grafička)
  • Jan Růžička (Sound designér a muzikant)

Bonusové materiály

  • Online encyklopedický projekt: Klimapedia
    Interaktivní encyklopedie s důrazem na vizuální stránku, jejímž účelem je vzdělávat a informovat širokou veřejnost o změně klimatu.

Transkript epizody