34: Julian Popov: O klimatické neutralitě EU a jak ji ovlivní probíhající válka a další velké výzvy dneška (ENG)

30. listopad 2022, epizoda 34

Jak ovlivní konflikt na Ukrajině evropský Green Deal a balíček opatření Fit for 55? Jakou roli v transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku hraje finanční sektor? A jak na evropské úrovni řešit rozdíly, které existují mezi jednotlivými regiony?

Sdílej! Tweetuj!

V této epizodě se ponoříme hlouběji do tématu klimatické neutrality a především transformace, kterou bude Evropa v dalších dekádách procházet. S naším hostem rozebíráme historický kontext a příklady podobných technologicko-společenských změn, jež se v Evropě odehrály už dříve a na společnost měly velký dopad. Z rozhovoru ale získáte i přehled o tom, jak nastartovat sociální změny potřebné k naplnění evropských klimatických cílů, a dozvíte se například také, jak by mohly vypadat energeticky úsporné budovy budoucnosti.

Rozhovor byl natočen 31. května 2022. Rozhovor je v angličtině, epizoda má český úvod.

Hosté

  • Julian Popov (ECF Fellow, BPIE Chairman)

Bonusové materiály

  • Infografika Co je Fit for 55 (Fakta o klimatu)
    Fit for 55 je balíček legislativních návrhů Evropské komise, které mají vést k 55% snížení evropských emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Tento cíl je mezikrokem k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, k němuž se Evropská unie právně zavázala.

  • Infografika Fit for 55: přehled navrhovaných opatření (Fakta o klimatu)
    V této infografice podrobněji zobrazujeme jednotlivá navrhovaná opatření a vysvětlujeme, kterých konkrétních oblastí se týkají.

  • Infografika Emise skleníkových plynů států EU (Fakta o klimatu)
    Poměrové srovnání ročních emisí 28 členských států EU a přepočet na obyvatele.