1: Přechod ke klimatické neutralitě

28. červenec 2021, epizoda 1

Hlavním tématem této epizody (stejně jako celého podcastu) je přechod ke klimatické neutralitě. Abychom zastavili oteplování planety, a zamezili tak zhoršování změn klimatu, musíme do ovzduší vypouštět jen takové množství skleníkových plynů, které jsme schopni z atmosféry odebírat. Tomu se říká klimatická neutralita.

Transkript epizody Sdílej! Tweetuj!

V první epizodě podcastu si uděláme celkový přehled toho, jaké zdroje emisí skleníkových plynů v České republice máme a co je potřeba udělat k tomu, abychom do roku 2050 klimatické neutrality dosáhli.

Velkou studii na toto téma nedávno vydala konzultační společnost McKinsey. Můžete se těšit na rozhovor s jedním z jejích autorů.

Přechod ke klimatické neutralitě není jen v zájmu států, ale i firem. Navštívili jsme společnost IKEA a ptali se, jak se k probíhající transformaci staví. Na závěr epizody se také podíváme na možné scénáře dalšího vývoje a vybarvíme obrázek toho, jak by mohla naše blízká budoucnost vypadat.

Hosté

 • Ondráš Přibyla (Fakta o klimatu)
 • Viktor Hanzlík (McKinsey & Company)
 • Barbora Geršlová (IKEA)
 • Tomáš Jungwirth (Asociace pro mezinárodní otázky)
 • Helena Továrková (ředitelka Nadace Veronica)

Bonusové materiály

 • Nesestříhaný rozhovor: Barbora Geršlová (IKEA) o strategii udržitelnosti společnosti IKEA (2050 podcast)
  Tento rozhovor nevznikl jako ucelený podcast, ale host i moderátor počítali s tím, že z něj budou vybrané jen některé části, které sestříháme do výsledného díla. Berte proto tento záznam spíše jako open source bonus pro ty z vás, které host z podcastu zaujal. Omluvte tedy sníženou kvalitu zvuku, občasná přeřeknutí, opakování myšlenek a podobně.
 • Explainer Uhlíková neutralita (Fakta o klimatu)
  Tento explainer projektu Fakta o klimatu Vám názorně vysvětlí základní téma našeho podcastu – uhlíkové neutrality. Kromě toho ukazuje také cesty, jak jí dosáhnout.

 • Strategie udržitelnosti (společnost IKEA)
  Dokument, kterým IKEA vysvětluje svou strategii, jak dosáhnout uhlíkové neutrality.

 • Infografika Mezinárodní klimatické dohody (Fakta o klimatu)
  V tomto krátkém textu si můžete udělat představu o cestě, která vedla k Pařížské dohodě nebo ke Green Dealu. O obou dohodách v našem podcastu uslyšíte.

 • Infografika Emise skleníkových plynů podle sektorů lidské činnosti (Fakta o klimatu)
  Tato série postupně rozebírá jednotlivé sektory lidské činnosti a věnuje se řešením, která mohou pomoci eliminovat množství skleníkových plynů produkovaných v těchto sektorech.

 • Studie Klimaticky neutrální Česko (McKinsey)
  Zmiňovaná studie společnosti McKinsey & Company o dekarbonizaci Česka se scénáři do roku 2030 a 2050.

 • Infografika Scénáře klimatické neutrality (Fakta o klimatu)
  Níže si můžete prohlédnout možné scénáře budoucího vývoje, jak udržet oteplení planety pod hranicí 1,5 °C, resp. 2 °C, do roku 2100, a naplnit tak cíl, který si vytyčily státy v rámci Pařížské dohody.

 • EUCALC (společnost Climact)
  Tento nástroj od společnosti Climact dokáže vytvořit simulaci ukazující, jakým způsobem může Evropa dosáhnout uhlíkové neutrality.

 • Materiály Změna klimatických politik (Asociace pro mezinárodní otázky)
  V této epizodě mluvil Tomáš Jungwirth z AMO, která má zpracovanou celou sekci nazvanou Změna klimatických politik.

 • Přehled Závazky států ke klimatické neutralitě (Fakta o klimatu)
  V této epizodě jsme se dotkli závazků ke klimatické neutralitě nejen u velkých firem, ale také u celých států. Zde se můžete podívat na jejich přehled.


Transkript epizody